Home  About SEIB  Faculty  Academic Programs  Learning & Teaching  Research  International Collaboration  Campus Life  Social Responsibility  Contact Us  中文版 
Faculty
Departmant of English for Business Law
Department of English for Finance
Department of English for Business Management
Department of English for International Trade
Department of International Business
Department of International Business

 

· Sherman Chui  
· ZHENG Tie  
· ZHANG Wubao  
· ZENG Xianming  
· ZENG Cheng  

· YANG Wenying  
· YANG Guotao  
· XU Yuefang  
· WU Yiming  
· WANG Xiao’ou  

· WANG Weilu  
· WANG Meining  
· TIAN Ying  
· QIU Ying  
· QING Song  
共24条  1/2 
首页上页  

 

CopyRight © School of English for International Business, Guangdong University of Foreign Studies. All Rights Reserved.

 Address: No.3 Teaching Building, No. 2 Bai Yun Da Dao Bei, Guangzhou 510420 P.R. China.  Phone (020) 36207160